December 2, 2023

Measured By The Heart

All About Healthy Life Style

Month: February 2020

1 min read

ก่อนที่เราจะมาอธิบายถึงเหตุผลที่ว่า ทำไมเบี้ยประกันถึงเป็นปัจจัยหลักในการเลือกซื้อประกัน เรามาทำความรู้จักกับเจ้าเบี้ยประกันกันก่อนดีกว่า ว่าเบี้ยประกันคืออะไร มีไว้เพื่ออะไร ? ทำความรู้จักกับ เบี้ยประกันไทยประกันชีวิต เติมเงินยามป่วย เบี้ยประกันภัย หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระให้แก่ผู้รับประกันภัย เพื่อเป็นการตอบแทนในการที่ผู้รับประกันภัยตกลงจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นจากภัยที่ได้ระบุไว้ในสัญญา ทำไมเบี้ยประกัน ถึงเป็นปัจจัยหลักในการเลือกซื้อประกัน ? เพราะเบี้ยประกันคือเงินที่คุณต้องจ่ายให้กับบริษัทประกันเพื่อซื้อความคุ้มครองยังไงล่ะ และนี่คือเหตุผลที่ทำไมเบี้ยประกันถึงเป็นปัจจัยหลักในการเลือกซื้อประกัน ซึ่งโดยปกติแล้วอัตราค่าเบี้ยประกันจะปรับเปลี่ยนไปตามอายุขัย...